Obec Hozelec

Faktúra

Doplatok za obedy dôchodcom za 1/2021.

Identifikácia

Číslo faktúry: 21010012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov dodávateľa: VARSPOL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kudlovská 240/55, 06601 Humenné

IČO dodávateľa: 51475588

Predmet faktúry: Doplatok za obedy dôchodcom za 1/2021.

Fakturovaná suma: 68.50 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.01.2021

Dátum doručenia: 22.02.2021

Datum zverejnenia: 09.04.2021

Dokumenty