Obec Hozelec

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.01.2023 zmena zmluvných podmienok
602022
200.00 € s DPH Mária Grazia Conforti Obec Hozelec 27.12.2022
12.12.2022 zber, odvoz a zneškodnenie KO
542022
159.12 €/rok s DPH Hriva s.r.o. Obec Hozelec 11.11.2022
12.12.2022 zber, odvoz a zneškodnenie KO
552022
159.12 €/rok s DPH Jozef Valas AUTOSLUŽBY s.r.o. Obec Hozelec 11.11.2022
12.12.2022 audit účtovnej závierky k 31.12.2021 a výročnej správy za r. 2021, overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov
562022
1500.00 € s DPH Obec Hozelec Ing. Zuzana Rovná 05.12.2022
02.12.2022 zber, odvoz a zneškodnenie KO
512022
159.12 €/rok s DPH Jozef Bašista Rozličný tovar Obec Hozelec 11.11.2022
02.12.2022 zber, odvoz a zneškodnenie KO
522022
159.12 €/rok s DPH Velička spol. s r.o. Obec Hozelec 11.11.2022
02.12.2022 zber, odvoz a zneškodnenie KO
532022
159.12 €/rok s DPH Lucia Klinková Obec Hozelec 11.11.2022
24.11.2022 zber, odvoz a zneškodnenie KO
472022
159.12 €/rok s DPH Dušan Čambal - PRESTIGE s.r.o. Obec Hozelec 11.11.2022
24.11.2022 zber, odvoz a zneškodnenie KO
482022
159.12 €/rok s DPH AUTOSERVIS Cehula s.r.o. Obec Hozelec 11.11.2022
24.11.2022 zber, odvoz a zneškodnenie KO
492022
159.12 €/rok s DPH FarmVille, s.r.o. Obec Hozelec 11.11.2022
24.11.2022 zber, odvoz a zneškodnenie KO
502022
318.24 €/rok s DPH TATRA TEXTIL s.r.o. Obec Hozelec 11.11.2022
22.11.2022 výkon činnosti občanov v rámci pomoci v hmotnej núdzi
Dohoda č. 22/36/010/
0.00 € s DPH Obec Hozelec Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad 09.11.2022
22.11.2022 prenájom nebytových priestorov
432022
200.00 € s DPH Lucia Klinková Obec Hozelec 10.11.2022
22.11.2022 zber, odvoz a zneškodnenie KO
442022
318.24 €/rok s DPH Pohostinstvo Mária Korenková Obec Hozelec 11.11.2022
22.11.2022 vykonávanie činnosti mandatára zameranej na predchádzanie vzniku požiarov (výkon funkcie technika PO), bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (výkon bezpečnostnotechnickej služby) v objektoch: obecný úrad, materská škola, dom smútku, požiarna zbrojnica nová a stará
452022
40.00 € s DPH Obec Hozelec Tatrahasil servis, s.r.o. 22.11.2022
Zobrazených 1 - 15 z celkových 708.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 47 48