Obec Hozelec

Zmluva

Dohoda č. 13/2022-KO

Identifikácia

Číslo zmluvy: 532022

Názov objednávateľa: Lucia Klinková

Adresa objednávateľa: Švábovce 402, 059 12 Švábovce

IČO objednávateľa: 45991316

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: zber, odvoz a zneškodnenie KO

Zmluvná cena: 159.12 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.11.2022

Datum zverejnenia: 02.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf CCO_000061.pdf ( veľkosť: 870,9 KB, aktualizované: Piatok 02. December 2022 09:42 )