Obec Hozelec

Zmluva

Dohoda č. 11/2022-KO

Identifikácia

Číslo zmluvy: 442022

Názov objednávateľa: Pohostinstvo Mária Korenková

Adresa objednávateľa: Hlavná 59, 059 11 Hozelec

IČO objednávateľa: 32856083

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: zber, odvoz a zneškodnenie KO

Zmluvná cena: 318.24 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.11.2022

Datum zverejnenia: 22.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf CCO_000050.pdf ( veľkosť: 808,2 KB, aktualizované: Utorok 22. November 2022 17:48 )