Obec Hozelec

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.12.2020 množstevný zber KO
8/2020-KO
109.20 €/rok s DPH Darina Ščigulinská Obec Hozelec 25.11.2020
18.12.2020 množstevný zber KO
10/2020-KO
109.20 €/rok s DPH Pavol Hriva Hriva Obec Hozelec 25.11.2020
18.12.2020 množstevný zber KO
11/2020-KO
109.20 €/rok s DPH Velička s.r.o. Obec Hozelec 25.11.2020
17.12.2020 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019, overenie výročnej správy za rok 2019, overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov
zo dňa 16.12.2020
1440.00 € s DPH Obec Hozelec DAD CONSULTING s.r.o. 16.12.2020
09.12.2020 poskytnutie dotácie na nákup literatúry, tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, organizovanie duchovných podujatí a misijných aktivít pre deti a dorast.
zo dňa 1.12.2020
250.00 € s DPH Cirkevný zbor Evanjelic.cirkvi a.v. na Slovensku Švábovce Obec Hozelec 01.12.2020
09.12.2020 dotácia na nákup literatúry, tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, organizovanie duchovných podujatí a misijných aktivít pre deti a dorast
zo dňa 2.12.2020
250.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hozelec Obec Hozelec 02.12.2020
27.11.2020 Výpožička tabletu a SIM karty asistentom SODB
zo dňa 26.11.2020
0.00 € s DPH Obec Hozelec Slovenská republika - Štatistický úrad SR 26.11.2020
25.11.2020 zapožičanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
KRHZ-PO-VO-442-042/2
14359.00 € s DPH Obec Hozelec SR-Ministerstvo vnútra SR 21.10.2020
10.11.2020 bezodplatne poskytnutie dôveryhodných služieb v súlade s platnými certifikačnými politikami poskytovateľa, ktoré sú pre tieto služby uverejnené na webovom sídle poskytovateľ https://www.nases.gov.sk
8728/2020
0.00 € s DPH Obec Hozelec Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 08.10.2020
05.11.2020 vykonávanie činnosti mandatára zameranej na predchádzanie vzniku požiarov (výkon funkcie technika požiarnej ochrany), bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (výkon bezpečnostnotechnickej služby) v objektoch: Obecný úrad, Materská škola, Dom smútku
zo dňa 29.10.2020
25.00 € bez DPH Obec Hozelec Tatrahasil servis, s.r.o. 29.10.2020
04.11.2020 poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finanč. aktív v súlade s § 13 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočt.pravidlách verejnen správy (z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pand=mie ochorenia COVID-19.
2020/128/2048
17527.00 € s DPH Obec Hozelec Ministerstvo financií SR 28.10.2020
29.10.2020 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
20/36/010/22
0.00 € s DPH Obec Hozelec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 29.10.2020
21.10.2020 zmena programu
1-790727339415
30.00 € s DPH Obec Hozelec Slovak Telekom a.s. 16.10.2020
21.10.2020 poskytnutie peňažného daru vo výške totožnej s výškou faktúr uhradených Obdarovaným a vystavených Darcom v programe Školské ovocie
zo dňa 16.10.2020
0.00 € s DPH Obec Hozelec Lunys, s.r.o. 16.10.2020
21.10.2020 zmena programu
1-790729737697
20.00 € s DPH Obec Hozelec Slovak Telekom a.s. 19.10.2020
Zobrazených 121 - 135 z celkových 708.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 47 48