Obec Hozelec

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.01.2020 dohoda o spolupráci medzi Investorom a Obcou v súvislosti s realizáciou Nového sídla, na základe ktorej sa výlučne za podmienok uvedených v zmluve Investor zaväzuje v zmluve dohodnutom rozsahu na vlastné náklady zabezpečiť prípravu a realizáciu verejnoprospešných stavieb v súvisiacich s tvorbou Nového sídla.
zo dňa 8.1.2020
45600.00 € bez DPH Obec Hozelec Byty Poprad, s.r.o. 08.01.2020
07.01.2020 elastické návleky na stand by stoly, farba čierna, priemer 70 cm, výška 110 cm - 10 ks.
zo dňa 31.12.2019
100.00 € bez DPH Obec Hozelec Ing. Zdenka Hunanová 31.12.2019
07.01.2020 prenájom rohoží v MŠ - rozmery 85x75 cm a 85x150 cm 1 x za 28 dní
zo dňa 1.1.20120
12.74 €/mesiac s DPH Obec Hozelec Lindstrom 01.01.2020
31.12.2019 zabezpečovanie služieb odpadového hospodárstva vyplývajúcich zo VZPP najmä zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
12/2019/KO
69428.45 € s DPH Obec Hozelec Marius Pedersen a.s. 30.12.2019
23.12.2019 audit účtov. závierky k 31.12.2018, overenie výročnej správy za rok 2018, overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov
zo dňa 11.12.2019
1200.00 € s DPH Obec Hozelec Ing. Mária Pašková 11.12.2019
17.12.2019 zhotovenie diela "Kamerový systém obce Hozelec"
0110/2019
9814.47 € s DPH Obec Hozelec DALTECH s.r.o. 29.10.2019
17.12.2019 vykonávanie servisných zásahov v prípade nefunkčného kamerového systému, alebo jeho súčastí
0311/17
30.00 €/hod s DPH Obec Hozelec DALTECH s.r.o. 12.12.2019
17.12.2019 poskytnutie technických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.
TS0112/19
0.00 € s DPH Obec Hozelec DALTECH s.r.o. 12.12.2019
05.12.2019 poskytnutie finančného príspevku
zo dňa 2.12.2019
500.00 € s DPH Cirkevný zbor Evanjelic.cirkvi a.v. na Slovensku Švábovce Obec Hozelec 02.12.2019
05.12.2019 poskytnutie finančného príspevku
zo dňa 2.12.2019
500.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hozelec Obec Hozelec 02.12.2019
03.12.2019 Spolufinancovanie oprávnených nákladov na realizáciu projektu "Zvyšovanie energetickej účinnosti Domu smútku Hozelec"
13629908U02
167825.00 € s DPH Obec Hozelec Environmentálny fond 26.11.2019
02.12.2019 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa pre odberné miesto s EIC kódom 24ZVS0000081472S
24ZVS0000081472S
0.00 € s DPH Obec Hozelec Východoslovenská distribučná, a.s. 21.11.2019
02.12.2019 poskytnutie finančného príspevku - dotácie na úhradu finančných nákladov spojených s vydaním knihy "MONS CASTRI - TERRA SZÉK - TERRA SULZA
Zo dňa 2.12.2019
500.00 € bez DPH MONS CASTRI - Spoloč. pre histor. a archeolog. výskum Spiš Obec Hozelec 02.12.2019
15.11.2019 elastický návlek by stoly, farba Beige, priemer 70 cm, výška 110 cm - 10 ks
zo dňa 11.11.2019
100.00 € s DPH Obec Hozelec Ing. Zdenka Hunanová 11.11.2019
04.10.2019 Zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie "Zvyšovanie energetickej účinnosti domu smútku Hozelec".
1209/2019
193450.00 € s DPH Obec Hozelec Paull&P, a.s. 12.09.2019
Zobrazených 91 - 105 z celkových 623.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 41 42