Obec Hozelec

Zmluva

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

Identifikácia

Číslo zmluvy: 79/C/2021

Názov objednávateľa: Dušan Sekerák

Adresa objednávateľa: L. Svobodu 2361/30, 058 01 Poprad

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na cintoríne v Hozelci.

Zmluvná cena: 15.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.04.2021

Datum zverejnenia: 05.05.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_004410.pdf ( veľkosť: 605,3 KB, aktualizované: Streda 05. Máj 2021 13:41 )