Obec Hozelec

Zmluva

Zmluva č. 3211053 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Identifikácia

Číslo zmluvy: 3211053

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Adresa dodávateľa: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3

IČO dodávateľa: 00177474

Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu DZHO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.

Zmluvná cena: 3000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.05.2021

Datum zverejnenia: 17.05.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_004473.pdf ( veľkosť: 990 KB, aktualizované: Pondelok 17. Máj 2021 13:55 )