Obec Hozelec

Zmluva

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1443/2013

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 2

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: MADE spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36041688

Predmet zmluvy: zmena ceny za služby v programe URBIS

Zmluvná cena: 800.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.05.2021

Datum zverejnenia: 13.05.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_004449.pdf ( veľkosť: 340,2 KB, aktualizované: Štvrtok 13. Máj 2021 07:50 )