Obec Hozelec

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.11.2022 zber, odvoz a zneškodnenie KO
462022
159.12 €/rok s DPH Darina Ščigulinská Obec Hozelec 11.11.2022
24.10.2022 úprava Prílohy č. 2: Ocenený výkaz výmer zadanie uvedenje v bode 13.8. písm. b) Zmluvy o dielo, zákazka "Revitalizácia zázemia-prístreška FK Hozelec"
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Hozelec Jakub Dudaško 23.10.2022
19.10.2022 jednorazová hudobná produkcia 10.9.2022
412022
80.40 € s DPH Obec Hozelec SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam 21.09.2022
17.10.2022 odpredaj osobného motorového vozidla Renault Trafic
402022
900.00 € s DPH Slavomír Čonka Obec Hozelec 14.10.2022
17.10.2022 zmena zmluvných podmienok
272022-1
0.00 € s DPH Eva Kovárová Obec Hozelec 14.10.2022
12.10.2022 skupinové úrazové poistenie deti v MŠ a zamestnancov
392022
80.40 € s DPH Obec Hozelec Alianz - Slovenská poisťovňa a.s. 11.10.2022
05.10.2022 odber zabehnutých, opustených a túlavých zvierať odchytených v k.ú. Hozelec
382022
160.00 €/mesiac s DPH Obec Hozelec Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 01.10.2022
03.10.2022 zhotovenie diela "Revitalizácia zázemia - prístreška FK Hozelec"
35/2022
19134.37 € s DPH Obec Hozelec Jakub Dudaško 16.09.2022
03.10.2022 nákup motorového vozidla Opel Vivaro
37/2022
9200.00 € s DPH Obec Hozelec VIA auto s.r.o. 19.09.2022
08.09.2022 sponzorský príspevok na akciu "Na lepšie časy"
362022
1000.00 € bez DPH Obec Hozelec Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. 05.09.2022
08.09.2022 nájom 1 ks vonkajšej elektronickej úradnej tabule
312022
264.00 € bez DPH Obec Hozelec Galileo Corporation s.r.o. 08.09.2022
08.09.2022 poskytovanie servisných služieb k vonkajšiemu kiosku a elektronickej úradnej tabuli
322022
0.00 € s DPH Obec Hozelec Galileo Corporation s.r.o. 08.09.2022
08.09.2022 digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest
332022
70.00 €/rok s DPH Obec Hozelec 3W Slovakia, s.r.o. 08.09.2022
08.09.2022 poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajo v mene Prevádzkovateľa
342022
0.00 € s DPH Obec Hozelec 3W Slovakia, s.r.o. 08.09.2022
07.09.2022 zmena zmluvných podmienok
292022
3000.00 € s DPH OFK Prebojník Hozelec Obec Hozelec 05.09.2022
Zobrazených 16 - 30 z celkových 708.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 47 48