Obec Hozelec

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
05.01.2022 Zrušenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov
Dohoda z 30.12. 2021
0.00 € s DPH Slovenská pošta, a.s. Obec Hozelec 30.12.2021
28.12.2021 zmena doby nájmu
Dodatok č. 6
130.00 € s DPH Mária Grazia Conforti Obec Hozelec 20.12.2021
22.12.2021 štatutárny audit riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 a audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za prísl.kalendárny rok k 31.12.2020, overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov
1/12/2021
1300.00 € bez DPH Obec Hozelec Ing. Zuzana Rovná 13.12.2021
20.12.2021 vykonávanie množstevného zberu komunálneho odpadu (KO) v areáli prevádzkovej jednotky
1/2021-KO
54.60 € s DPH Jozef Valas AUTOSLUŽBY s.r.o. Obec Hozelec 30.11.2021
20.12.2021 vykonávanie množstevného zberu komunálneho odpadu (KO) v areáli prevádzkovej jednotky
2/2021-KO
109.20 € s DPH Obec Hozelec Martin Breja 30.11.2021
15.12.2021 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre nakladanie s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Hozelec.
29/PZ/2021
0.00 € s DPH Obec Hozelec Brantner Poprad, s.r.o. 13.12.2021
02.12.2021 nájom vnútorného vybavenia - chladiaceho zariadenia a správa miestneho pohrebiska s oprávnením
zo dňa 30.11.2021
70.00 €/mesiac s DPH Pohrebné a kamenárske služby Paciga s.r.o. Obec Hozelec 30.11.2021
23.11.2021 Nájomné za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na cintoríne
85/C/2021
15.00 € s DPH Rudolf Wojčík Obec Hozelec 09.11.2021
23.11.2021 Nájomné za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na cintoríne.
86/C/2021
15.00 € s DPH Rudolf Wojčík Obec Hozelec 09.11.2021
12.11.2021 spolupráca v oblasti riešenia krízových situácií v Prešovskom samosprávnom kraji - príspevok do fondu za r. 2021
zo dňa10.11.2021
77.40 € s DPH Nadácia PSK pre podporu rodiny Obec Hozelec 10.11.2021
02.11.2021 Aktivačná činnosť na rok 2022.
21/36/010/49
0.00 € s DPH Obec Hozelec ÚPSVR 28.10.2021
19.10.2021 Nájomné za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na cintoríne.
82/C/2021
7.50 € s DPH Marta Rákociová Obec Hozelec 15.10.2021
14.10.2021 Nájomné za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov .
81/C/2021
30.00 € s DPH Gabriela Korenková Obec Hozelec 13.10.2021
13.10.2021 poistenie detí a zamestnancov Materskej školy
9880645649
88.00 €/rok s DPH Obec Hozelec Alianz - Slovenská poisťovňa a.s. 13.10.2021
11.10.2021 zabezpečenie združenej dodávky el. energie do odberných miest obce
20212099
98.99000 €/MWh s DPH Obec Hozelec encare, s.r.o. 30.09.2021
Zobrazených 16 - 30 z celkových 659.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 43 44