Obec Hozelec

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.03.2022 PZP IVECO Daily PP656ET-hasičské auto
2408400329
282.22 € s DPH Obec Hozelec Generali Poisťovňa 03.03.2022
04.03.2022 zmena služby + telefón IMEI Xiaomi MI 11 lite 5GB 6+128GB
1-798482344181
9.00 € s DPH Obec Hozelec Slovak Telekom a.s. 04.03.2022
02.03.2022 zasielanie faktúr za služby elektronicky
zo dňa 2.3.2022
0.00 € s DPH Obec Hozelec MADE spol. s r.o. 02.03.2022
02.03.2022 zmena podmienok
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Hozelec Igor Vondra 13.12.2021
05.01.2022 Zrušenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov
Dohoda z 30.12. 2021
0.00 € s DPH Slovenská pošta, a.s. Obec Hozelec 30.12.2021
28.12.2021 zmena doby nájmu
Dodatok č. 6
130.00 € s DPH Mária Grazia Conforti Obec Hozelec 20.12.2021
22.12.2021 štatutárny audit riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 a audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za prísl.kalendárny rok k 31.12.2020, overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov
1/12/2021
1300.00 € bez DPH Obec Hozelec Ing. Zuzana Rovná 13.12.2021
20.12.2021 vykonávanie množstevného zberu komunálneho odpadu (KO) v areáli prevádzkovej jednotky
1/2021-KO
54.60 € s DPH Jozef Valas AUTOSLUŽBY s.r.o. Obec Hozelec 30.11.2021
20.12.2021 vykonávanie množstevného zberu komunálneho odpadu (KO) v areáli prevádzkovej jednotky
2/2021-KO
109.20 € s DPH Obec Hozelec Martin Breja 30.11.2021
15.12.2021 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre nakladanie s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Hozelec.
29/PZ/2021
0.00 € s DPH Obec Hozelec Brantner Poprad, s.r.o. 13.12.2021
02.12.2021 nájom vnútorného vybavenia - chladiaceho zariadenia a správa miestneho pohrebiska s oprávnením
zo dňa 30.11.2021
70.00 €/mesiac s DPH Pohrebné a kamenárske služby Paciga s.r.o. Obec Hozelec 30.11.2021
23.11.2021 Nájomné za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na cintoríne
85/C/2021
15.00 € s DPH Rudolf Wojčík Obec Hozelec 09.11.2021
23.11.2021 Nájomné za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na cintoríne.
86/C/2021
15.00 € s DPH Rudolf Wojčík Obec Hozelec 09.11.2021
12.11.2021 spolupráca v oblasti riešenia krízových situácií v Prešovskom samosprávnom kraji - príspevok do fondu za r. 2021
zo dňa10.11.2021
77.40 € s DPH Nadácia PSK pre podporu rodiny Obec Hozelec 10.11.2021
02.11.2021 Aktivačná činnosť na rok 2022.
21/36/010/49
0.00 € s DPH Obec Hozelec ÚPSVR 28.10.2021
Zobrazených 61 - 75 z celkových 708.
1 2 3 5 7 8 9 47 48