Obec Hozelec

Zmluva

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

Identifikácia

Číslo zmluvy: 86/C/2021

Názov objednávateľa: Rudolf Wojčík

Adresa objednávateľa: Čertižné 72, 067 52 Habura

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: Nájomné za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na cintoríne.

Zmluvná cena: 15.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.11.2021

Datum zverejnenia: 23.11.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_005594.pdf ( veľkosť: 633,7 KB, aktualizované: Utorok 23. November 2021 11:55 )