Obec Hozelec

Zmluva

Memorandum o partnerstve a spolupráci

Identifikácia

Číslo zmluvy: zo dňa10.11.2021

Názov objednávateľa: Nadácia PSK pre podporu rodiny

Adresa objednávateľa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

IČO objednávateľa: 52283208

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: spolupráca v oblasti riešenia krízových situácií v Prešovskom samosprávnom kraji - príspevok do fondu za r. 2021

Zmluvná cena: 77.40 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.11.2021

Datum zverejnenia: 12.11.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_005529.pdf ( veľkosť: 684,3 KB, aktualizované: Piatok 12. November 2021 12:37 )