Obec Hozelec

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.05.2021 poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu DZHO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
3211053
3000.00 € s DPH Obec Hozelec Dobrovoľná požiarna ochrana SR 17.05.2021
13.05.2021 zmena ceny za služby v programe URBIS
Dodatok č. 2
800.00 € s DPH Obec Hozelec MADE spol. s r.o. 13.05.2021
05.05.2021 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na cintoríne v Hozelci.
79/C/2021
15.00 € s DPH Dušan Sekerák Obec Hozelec 20.04.2021
27.04.2021 poskytnutie finančného príspevku - dotácie na činnosť Hasičského zboru počas celého roka 2021
zo dňa 23.4.2021
1000.00 €/rok bez DPH DHZ Hozelec Obec Hozelec 23.04.2021
23.04.2021 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na cintoríne v Hozelci.
80/C/2021
15.00 € s DPH Ľudmila Janasová Obec Hozelec 23.04.2021
16.03.2021 Zmena zmluvných podmienok.
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Hozelec Slovenská republika - Štatistický úrad SR 15.03.2021
15.03.2021 PZP Iveco Daily
3619142997
841.73 €/rok s DPH Obec Hozelec Kooperatíva poisťovňa, a.s. 14.03.2021
15.03.2021 zmena cenníka služieb na odber nebezpečného odpadu
Dodatok č. 1 k Zmluv
0.00 € s DPH Obec Hozelec Brantner Poprad, s.r.o. 23.02.2021
11.03.2021 špeciálne vozidlo IVECO
KRHZ-PO-VO-867-003/2
67770.60 € s DPH Obec Hozelec Ministerstvo vnútra SR 17.12.2020
09.03.2021 školské ovocie
zo dňa 3.3.2021
0.00 € s DPH Obec Hozelec Lunys, s.r.o. 03.03.2021
09.03.2021 zmena služieb-kúpa mob.telefónu
1-793238303153
130.00 € s DPH Obec Hozelec Slovak Telekom a.s. 03.03.2021
24.02.2021 Úprava zmluvných podmienok na triedený odpad.
Dodatok č.4
0.00 € s DPH Obec Hozelec NATUR-PACK, a.s. 24.02.2021
16.02.2021 poskytnutie vybraných elektronických komunikačných služieb
9927655202
23.90 € s DPH Obec Hozelec Slovak Telekom a.s. 15.02.2021
16.02.2021 poskytnutie vybraných elektronických komunikačných sluižieb
9927655175
25.90 € s DPH Obec Hozelec Slovak Telekom a.s. 15.02.2021
25.01.2021 zmena podmienok nájmu
Dodatok č. 4
0.00 € s DPH Mária Grazia Conforti Obec Hozelec 22.12.2020
Zobrazených 46 - 60 z celkových 659.
1 2 4 6 7 8 9 43 44