Obec Hozelec

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.11.2020 poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finanč. aktív v súlade s § 13 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočt.pravidlách verejnen správy (z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pand=mie ochorenia COVID-19.
2020/128/2048
17527.00 € s DPH Obec Hozelec Ministerstvo financií SR 28.10.2020
29.10.2020 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
20/36/010/22
0.00 € s DPH Obec Hozelec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 29.10.2020
21.10.2020 zmena programu
1-790727339415
30.00 € s DPH Obec Hozelec Slovak Telekom a.s. 16.10.2020
21.10.2020 poskytnutie peňažného daru vo výške totožnej s výškou faktúr uhradených Obdarovaným a vystavených Darcom v programe Školské ovocie
zo dňa 16.10.2020
0.00 € s DPH Obec Hozelec Lunys, s.r.o. 16.10.2020
21.10.2020 zmena programu
1-790729737697
20.00 € s DPH Obec Hozelec Slovak Telekom a.s. 19.10.2020
21.10.2020 zmena programu
1-790730011244
17.00 € s DPH Obec Hozelec Slovak Telekom a.s. 19.10.2020
13.10.2020 úrazové poistenie detí v MŠ
9880457689
88.00 € s DPH Obec Hozelec Alianz - Slovenská poisťovňa a.s. 12.10.2020
09.10.2020 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
PZS_2020/05
340.00 € bez DPH Obec Hozelec ENDORF s.r.o. 25.09.2020
09.10.2020 spracovanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za podmienok stanovených v zmluve
zo dňa 25.9.2020
0.00 € s DPH Obec Hozelec ENDORF s.r.o. 25.09.2020
30.07.2020 príspevok na ZOLL DEFIBRILÁTOR BIFÁZICKY AED OKZS + skrinka AIVIA 200 s alarmom, vyhrievaním, zdroj 24 VDC
zo dňa 9.7.2020
300.00 € s DPH Obec Hozelec Mgr. František Mjerský - predseda OZ Záchrana 09.07.2020
13.07.2020 Nájomné za hrobového miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na cintoríne.
77/C/2020
7.50 € s DPH Anna Korheľová Obec Hozelec 06.07.2020
13.07.2020 Nájomné za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na cintoríne.
78/C/2020
7.50 € s DPH Anna Korheľová Obec Hozelec 06.07.2020
01.07.2020 zmena predmetu zmluvy - výška poskytnutia finančného príspevku na rok 2020
zo dňa 15.6.2020
1000.00 € s DPH Obec Hozelec DHZ Hozelec 15.06.2020
25.06.2020 poskytnutie finančného príspevku (dotácie) v roku 2020 - zmena v článku II. Predmet zmluvy
Dodatok č. 1
650.00 € s DPH ŠK M & FIT CLUB Bánovce nad Bebravou Obec Hozelec 15.06.2020
22.06.2020 prenájom obecného bytu
zo dňa 15.6.2020
130.00 € s DPH Mária Grazia Conforti Obec Hozelec 15.06.2020
Zobrazených 46 - 60 z celkových 623.
1 2 4 6 7 8 9 41 42