Obec Hozelec

Zmluva

Zmluva o spracovaní osobných údajov.

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZS-34-04-2022-SK

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Galileo Corporation s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

IČO dodávateľa: 47192941

Predmet zmluvy: Úprava vzájomných práv a povinností Strán pri spracovaní osobných údajov.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.04.2022

Datum zverejnenia: 05.05.2022

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_006861.pdf ( veľkosť: 1,6 MB, aktualizované: Štvrtok 05. Máj 2022 09:08 )