Obec Hozelec

Zmluva

Zmluva č. 322 0932 o poskytnutí dotácie z prostr. DPO SR

Identifikácia

Číslo zmluvy: 3220932

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Adresa dodávateľa: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3

IČO dodávateľa: 00177474

Predmet zmluvy: dotácie na zabezpeč. MTV DHZO, na osobné ochr.pracov.prostr. pre členov DHZO, odbor.prípravu členov DHZO a zabezpeč.servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.

Zmluvná cena: 3000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.05.2022

Datum zverejnenia: 11.05.2022

Dokumenty Pdf CCO_000010.pdf ( veľkosť: 263,3 KB, aktualizované: Streda 11. Máj 2022 09:43 )