Obec Hozelec

Zmluva

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1-798481836629

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet zmluvy: zmena služieb a telefón IMEI iPhone 13 Pro 256 GB

Zmluvná cena: 259.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.03.2022

Datum zverejnenia: 11.03.2022

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_006421.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Piatok 11. Marec 2022 10:43 )