Obec Hozelec

Zmluva

Zmluva o poskytnutí tinančného príspevku (dotácie) v roku 2022

Identifikácia

Číslo zmluvy: zo dňa 26.4.2022

Názov objednávateľa: Cirkevný zbor Evanjelic.cirkvi a.v. na Slovensku Švábovce

Adresa objednávateľa: 059 11 Švábovce č. 66

IČO objednávateľa: 31955771

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: finančný príspevok na rok 2022

Zmluvná cena: 300.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.04.2022

Datum zverejnenia: 03.05.2022

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_006842.pdf ( veľkosť: 414,4 KB, aktualizované: Utorok 03. Máj 2022 07:49 )