Obec Hozelec

Zmluva

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

Identifikácia

Číslo zmluvy: 80/C/2021

Názov objednávateľa: Ľudmila Janasová

Adresa objednávateľa: Hlavná 105/66, 059 11 Hozelec

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na cintoríne v Hozelci.

Zmluvná cena: 15.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.04.2021

Datum zverejnenia: 23.04.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_004355.pdf ( veľkosť: 584,3 KB, aktualizované: Piatok 23. Apríl 2021 10:45 )