Obec Hozelec

Zmluva

PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Identifikácia

Číslo zmluvy: 3619142997

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1

IČO dodávateľa: 00585441

Predmet zmluvy: PZP Iveco Daily

Zmluvná cena: 841.73 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.03.2021

Datum zverejnenia: 15.03.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_004054.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Pondelok 15. Marec 2021 08:45 )