Obec Hozelec

Zmluva

Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 18.1.2019

Identifikácia

Číslo zmluvy: zo dňa 10.6.2021

Názov objednávateľa: Mária Grazia Conforti

Adresa objednávateľa: Športoá 156/20, 059 11 Hozelec

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: zmena nájomných podmienok

Zmluvná cena: 130.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.06.2021

Datum zverejnenia: 24.06.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_004643.pdf ( veľkosť: 132 KB, aktualizované: Štvrtok 24. Jún 2021 10:07 )