Obec Hozelec

Zmluva

Darovacia zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: KRHZ-PO-VO-867-003/2

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Ministerstvo vnútra SR

Adresa dodávateľa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: špeciálne vozidlo IVECO

Zmluvná cena: 67770.60 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.12.2020

Datum zverejnenia: 11.03.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_004039.pdf ( veľkosť: 631,4 KB, aktualizované: Štvrtok 11. Marec 2021 11:04 )