Obec Hozelec

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 007/POH-d/2021 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluv

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet zmluvy: zmena cenníka služieb na odber nebezpečného odpadu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.02.2021

Datum zverejnenia: 15.03.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_004049.pdf ( veľkosť: 405,5 KB, aktualizované: Pondelok 15. Marec 2021 14:02 )