Obec Hozelec

Zmluva

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1-793238303153

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet zmluvy: zmena služieb-kúpa mob.telefónu

Zmluvná cena: 130.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.03.2021

Datum zverejnenia: 09.03.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_003995.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Utorok 09. Marec 2021 09:32 )