Obec Hozelec

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.1

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45

IČO dodávateľa: 00166197

Predmet zmluvy: Zmena zmluvných podmienok.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.03.2021

Datum zverejnenia: 16.03.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_004062.pdf ( veľkosť: 160,6 KB, aktualizované: Utorok 16. Marec 2021 07:22 )