Obec Hozelec

Zmluva

Dohoda č. 4/2022-KO

Identifikácia

Číslo zmluvy: 552022

Názov objednávateľa: Jozef Valas AUTOSLUŽBY s.r.o.

Adresa objednávateľa: Športová 163, 059 11 Hozelec

IČO objednávateľa: 53628000

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: zber, odvoz a zneškodnenie KO

Zmluvná cena: 159.12 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.11.2022

Datum zverejnenia: 12.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf CCO_000063.pdf ( veľkosť: 775,3 KB, aktualizované: Pondelok 12. December 2022 10:16 )