Obec Hozelec

Zmluva

Mandátna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 452022

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Tatrahasil servis, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 1623/39, 059 51 Poprad

IČO dodávateľa: 53047401

Predmet zmluvy: vykonávanie činnosti mandatára zameranej na predchádzanie vzniku požiarov (výkon funkcie technika PO), bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (výkon bezpečnostnotechnickej služby) v objektoch: obecný úrad, materská škola, dom smútku, požiarna zbrojnica nová a stará

Zmluvná cena: 40.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.11.2022

Datum zverejnenia: 22.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf CCO_000051.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Utorok 22. November 2022 17:52 )