Obec Hozelec

Zmluva

Dohoda č. 5/2022-KO

Identifikácia

Číslo zmluvy: 512022

Názov objednávateľa: Jozef Bašista Rozličný tovar

Adresa objednávateľa: Hlavná 119, 059 11 Hozelec

IČO objednávateľa: 32847688

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: zber, odvoz a zneškodnenie KO

Zmluvná cena: 159.12 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.11.2022

Datum zverejnenia: 02.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf CCO_000057.pdf ( veľkosť: 892,3 KB, aktualizované: Piatok 02. December 2022 09:27 )