Obec Hozelec

Zmluva

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 562022

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Ing. Zuzana Rovná

Adresa dodávateľa: Jazzová 183/2, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 34895850

Predmet zmluvy: audit účtovnej závierky k 31.12.2021 a výročnej správy za r. 2021, overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov

Zmluvná cena: 1500.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.12.2022

Datum zverejnenia: 12.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf CCO_000064.pdf ( veľkosť: 2,1 MB, aktualizované: Pondelok 12. December 2022 10:20 )