Obec Hozelec

Zmluva

Dohoda č. 2/2022-KO

Identifikácia

Číslo zmluvy: 472022

Názov objednávateľa: Dušan Čambal - PRESTIGE s.r.o.

Adresa objednávateľa: Popradská 158, 059 11 Hozelec

IČO objednávateľa: 47583819

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: zber, odvoz a zneškodnenie KO

Zmluvná cena: 159.12 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.11.2022

Datum zverejnenia: 24.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf CCO_000055.pdf ( veľkosť: 791,2 KB, aktualizované: Štvrtok 24. November 2022 14:07 )