Obec Hozelec

Zmluva

Dohoda č. 9/2022-KO

Identifikácia

Číslo zmluvy: 522022

Názov objednávateľa: Velička spol. s r.o.

Adresa objednávateľa: Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad

IČO objednávateľa: 36461351

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: zber, odvoz a zneškodnenie KO

Zmluvná cena: 159.12 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.11.2022

Datum zverejnenia: 02.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf CCO_000058.pdf ( veľkosť: 903,6 KB, aktualizované: Piatok 02. December 2022 09:40 )