Obec Hozelec

Zmluva

Dohoda č. 10/2022-KO

Identifikácia

Číslo zmluvy: 502022

Názov objednávateľa: TATRA TEXTIL s.r.o.

Adresa objednávateľa: Popradská 224, 059 11 Hozelec

IČO objednávateľa: 31697402

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: zber, odvoz a zneškodnenie KO

Zmluvná cena: 318.24 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.11.2022

Datum zverejnenia: 24.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf CCO_000056.pdf ( veľkosť: 812,2 KB, aktualizované: Štvrtok 24. November 2022 14:42 )