Obec Hozelec

Zmluva

Dohoda č. 8/2022-KO

Identifikácia

Číslo zmluvy: 542022

Názov objednávateľa: Hriva s.r.o.

Adresa objednávateľa: Hlavná 84, 059 11 Hozelec

IČO objednávateľa: 47030542

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: zber, odvoz a zneškodnenie KO

Zmluvná cena: 159.12 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.11.2022

Datum zverejnenia: 12.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf CCO_000062.pdf ( veľkosť: 805,6 KB, aktualizované: Pondelok 12. December 2022 10:13 )