Obec Hozelec

Zmluva

Dohoda č. 6/2022-KO

Identifikácia

Číslo zmluvy: 492022

Názov objednávateľa: FarmVille, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Popradská 214, 059 11 Hozelec

IČO objednávateľa: 36494143

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: zber, odvoz a zneškodnenie KO

Zmluvná cena: 159.12 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.11.2022

Datum zverejnenia: 24.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf CCO_000053.pdf ( veľkosť: 816,6 KB, aktualizované: Štvrtok 24. November 2022 14:10 )