Obec Hozelec

Faktúra

el. energia OU, MŠ a verejné osvetlenie za 09/2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 2290100824

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov dodávateľa: VSE a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: el. energia OU, MŠ a verejné osvetlenie za 09/2021

Fakturovaná suma: 490.68 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.10.2021

Dátum doručenia: 18.10.2021

Datum zverejnenia: 22.10.2021

Dokumenty