Obec Hozelec

Faktúra

triedna kniha pre MŠ, evidencia dochádzky detí MŠ, osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie

Identifikácia

Číslo faktúry: 1212208112

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov dodávateľa: ŠEVT a.s.

Adresa dodávateľa: Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 31331131

Predmet faktúry: triedna kniha pre MŠ, evidencia dochádzky detí MŠ, osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie

Fakturovaná suma: 37.06 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 18.10.2021

Dátum doručenia: 22.10.2021

Datum zverejnenia: 26.10.2021

Dokumenty