Obec Hozelec

Faktúra

tel. služby k SIM karte v zabezpečov. zariadení

Identifikácia

Číslo faktúry: 0315875617

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Orange Slovensko a.s.

Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava

IČO dodávateľa: 35697270

Predmet faktúry: tel. služby k SIM karte v zabezpečov. zariadení

Fakturovaná suma: 1.22 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.10.2021

Dátum doručenia: 22.10.2021

Datum zverejnenia: 26.10.2021

Dokumenty