Obec Hozelec

Faktúra

el. energia OU, MŠ a verejné osvetlenie

Identifikácia

Číslo faktúry: 2290100824

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov dodávateľa: VSE a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: el. energia OU, MŠ a verejné osvetlenie

Fakturovaná suma: 1772.50 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.12.2022

Dátum doručenia: 31.12.2022

Datum zverejnenia: 20.01.2023

Dokumenty