Obec Hozelec

Objednávka

Projektová dokumentácia " Hozelec- rozšírenie verejnej kanalizácie na ulici Poľnej."

Identifikácia

Číslo objednávky: 9/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Ing. Matej Čekovský

Adresa dodávateľa: Levočská 5112/26A, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 47 606 711

Predmet objednávky: Projektová dokumentácia " Hozelec- rozšírenie verejnej kanalizácie na ulici Poľnej."

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 22.03.2021

Datum zverejnenia: 22.03.2021

Dokumenty