Obec Hozelec

Objednávka

Potvrdenie o trvalom pobyte - bianco

Identifikácia

Číslo objednávky: 11/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Centrum polygrafických služieb

Adresa dodávateľa: Sklabinská 1, P.O.Box 11, 830 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 42272360

Predmet objednávky: Potvrdenie o trvalom pobyte - bianco

Cena objednávky: 19.82 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 22.03.2021

Datum zverejnenia: 22.03.2021

Dokumenty