Obec Hozelec

Objednávka

Registratúrny denník, prihlasovací lístok na trvalý pobyt a ohlasovací lístok z TP, priepustky z budovy, dovolenka, strúhadlo.

Identifikácia

Číslo objednávky: 12/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: ŠEVT a.s.

Adresa dodávateľa: Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 31331131

Predmet objednávky: Registratúrny denník, prihlasovací lístok na trvalý pobyt a ohlasovací lístok z TP, priepustky z budovy, dovolenka, strúhadlo.

Cena objednávky: 55.78 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 15.02.2021

Datum zverejnenia: 26.03.2021

Dokumenty