Obec Hozelec

Objednávka

jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky: 3/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Up Slovensko

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: jedálne kupóny

Cena objednávky: 800.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský, ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 27.01.2021

Datum zverejnenia: 30.03.2021

Dokumenty