Obec Hozelec

Objednávka

Vývoz a zhodnotenie odpadu 200201 - biologický odpad v cene 10 €/t bez DPH, s termínom plnenia r.2021

Identifikácia

Číslo objednávky: 17/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Marius Pedersen,a.s., prevádzka Žakovce

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet objednávky: Vývoz a zhodnotenie odpadu 200201 - biologický odpad v cene 10 €/t bez DPH, s termínom plnenia r.2021

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 08.04.2021

Datum zverejnenia: 09.04.2021

Dokumenty