Obec Hozelec

Objednávka

Práškový hasiaci prístroj do domu smútku 1ks.

Identifikácia

Číslo objednávky: 19/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Tatrahasil, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 1623/39, 059 51 Poprad

IČO dodávateľa: 36501930

Predmet objednávky: Práškový hasiaci prístroj do domu smútku 1ks.

Cena objednávky: 30.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 14.04.2021

Datum zverejnenia: 14.04.2021

Dokumenty