Obec Hozelec

Objednávka

Vypracovanie PHSR na roky 2021-2027.

Identifikácia

Číslo objednávky: 22/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: TATRAVIA- RRA

Adresa dodávateľa: Starý Smokovec č.1, 062 01 Vysoké Tatry

IČO dodávateľa: 37885472

Predmet objednávky: Vypracovanie PHSR na roky 2021-2027.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 21.04.2021

Datum zverejnenia: 22.04.2021

Dokumenty