Obec Hozelec

Objednávka

Tlačivá priznanie k dani z pozemkov, zo stavieb, k stavbe na jeden účel ( košieľka).

Identifikácia

Číslo objednávky: 26/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: INPROST spol.,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Smrečianska 29, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31363091

Predmet objednávky: Tlačivá priznanie k dani z pozemkov, zo stavieb, k stavbe na jeden účel ( košieľka).

Cena objednávky: 12.10 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 05.05.2021

Datum zverejnenia: 24.05.2021

Dokumenty