Obec Hozelec

Objednávka

jedálne kupóny pre

Identifikácia

Číslo objednávky: 30/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: UP Dejeuner, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 53528654

Predmet objednávky: jedálne kupóny pre

Cena objednávky: 1500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský, ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 06.07.2021

Datum zverejnenia: 06.07.2021

Dokumenty