Obec Hozelec

Objednávka

oprava náhrobného kameňa na obecnom cintoríne typ: A7MC 80x60x7 cm

Identifikácia

Číslo objednávky: 31/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: ID STONE s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hodžova 5314, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36477362

Predmet objednávky: oprava náhrobného kameňa na obecnom cintoríne typ: A7MC 80x60x7 cm

Cena objednávky: 690.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský, ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 19.07.2021

Datum zverejnenia: 20.07.2021

Dokumenty