Obec Hozelec

Objednávka

osobný spis dieťaťa 50 ks, triedna kniha pre materské školy 6 ks, evidencia dochádzky detí MŠ 6 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 38/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: ŠEVT

Adresa dodávateľa: Plynárenska 6, 821 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 31331131

Predmet objednávky: osobný spis dieťaťa 50 ks, triedna kniha pre materské školy 6 ks, evidencia dochádzky detí MŠ 6 ks

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Petra Comisso ( riaditeľka MŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 26.08.2021

Datum zverejnenia: 30.08.2021

Dokumenty