Obec Hozelec

Objednávka

pedagogická diagnostika dieťaťa 40 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 41/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Nomiland, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet objednávky: pedagogická diagnostika dieťaťa 40 ks

Cena objednávky: 25.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Petra Comisso ( riaditeľka MŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 07.09.2021

Datum zverejnenia: 07.09.2021

Dokumenty